БЕЗУМНИ ПРОМЕНИ В НАКАЗАТЕЛНО- ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС, КОИТО МОГАТ ДА НАТОВАРЯТ ОТНОВО БЪЛГАРСКИЯ ДАНЪКОПЛАТЕЦ

На 13.12. 2018г. в Народното събрание се приеха изменения на Наказателно- процесуалния кодекс /НПК/, но с текстове , касаещи изменение на Наказателния кодекс /НК/, в които се погазиха основни принципи на Конституцията на Република България /КРБ/.  С § 7, т.5, б. „в“ и т.19 от ЗИНК се приеха текстове, които принудиха дори главният прокурор в медиите да направи изявление и да коментира негативно неправомерното приемане на подобни текстове. Уведомяването за задържане на определено лице, може да бъде отложено за 48 часа, „когато е налице неотложна необходимост да се предотврати настъпването на тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице или когато е наложително предприемане на действия от разследващите органи, чието възпрепятстване би затруднило сериозно наказателното производство“. По аналогични мотиви - и по отношение на непълнолетен задържан, се дава възможност на разследващите органи да не уведомяват до 24 часа. По този начин се промениха текстове на чл. 63 и чл. 386 от НПК.

При подобни текстове, ако Народното събрание не се съобрази с наложеното вето от страна на Президента, ще се наруши разпоредбата на  от чл. 31, ал. 4 от КРБ, която не допуска ограничаване на права на обвиняемия, в повече от необходимото за осъществяване на правосъдието, както и разпоредбата на чл. чл. 47, ал. 1 от КРБ относно правата на децата и предвидената грижа за тях от родителите им, които няма как да бъдат дори уведомени в разумен срок от задържането.

Най- вероятно при обжалване на законността на подобни задържания защитниците ще се позоват на трайна европейска практика, цитирана по конкретни дела и в президентското вето, както и в основни директиви на Европейския съюз, чиито положения не допускат подобни ограничения.

В случай че се приеме подобно законодателно решение, данъкоплатецът ще бъде принуден отново да заплаща законодателното безумие, като вярваме, че няма да се стигне до прегласуване на спорните текстове.

 

Весело посрещане на празниците!

 

Адвокат Грозев и адвокат Кючуков пожелаваме на всички наши близки, роднини, клиенти и партньори весели празници и благоденствие!

Наздраве!