Измама с недвижим имот

 

 

Чуждестранни граждани често се обръщат със запитвания, след като са заплатили сума за закупуване на недвижим имот, за който не са се сдобили с нотариален акт, а междувременно собственикът му го е продал на трето лице, независимо, че е подписал предварителен договор. Междувременно собственикът, обикновено юридическо лице, е обявено в несъстоятелност и на практика няма реална защита за измаменото лице.

Подобни казуси, за съжаление не са редки, поради което следва чужденците, а и българските граждани, да са особено внимателни.

Какво може да се направи предварително, за да не се стига до описаната ситуация?

Обикновено, купувачът има в банкова сметка цялата сума, необходима за сделката, като желае да закупи и обзаведен имот, който да не се нуждае от ремонт. В този случай е хубаво изцяло продажната цена да се внесе предварително по сметка на нотариуса. Не е нужно да се изготвя предварителен договор със заплащане на десет процента към него, каквато е честата практика, защото в този случай купувачът не си гарантира, че няма да бъде измамен например със стойност, равняваща се на тези проценти. При един скъпоструващ имот, дори и такава част от стойността е огромна сума. Когато нотариусът извърши проверка на необходимите документи и представи впоследствие за подписания от него и страните нотариален акт, последният се вписва в Агенцията по вписвания и се връщат екземпляри на нотариуса, който едва тогава може да нареди сумата от специалната си сметка към тази, посочена от продавача. При подобен начин се избягват много усложнения, като например да се заплати цена за имот, който е бил продаден междувременно и започване на скъпоструващи съдебни процеси с неизвестен финал.

Естествено, и нотариални актове, вписани в Имотния регистър на Агенцията по вписвания, могат да бъдат обезсилени, но по- голямата част от измамите с недвижими имоти се случват именно тогава, когато някое от лицата по сделката е подвело останалите преди нотариалното производство.

Новоизбраните кметове

След избора на нов главен прокурор следва кметовете да имат предвид, че ще бъдат обект на сериозен процесуален и естествено законосъобразен  мониторинг. Делото срещу Иванчева и нейната заместничка,например,  които получиха на първа инстанция в Специализирания съд тежки наказания, показа, че прокуратурата е безкомпромисна към деяния, извършени от страна  на кметовете, както и това е разбирането, от което изхождат и   съдиите.  За да не се стига до лична наказателна отговорност на кмета, следва същият да има личен адвокат, каквато правна възможност съществува. Понякога след еуфорията на избора, съответният кмет се предоверява на уж близки свои съратници, които обаче могат да го подведат.

Ако се търси от новия кмет помощ от  юрисконсулт, който е на заплата в общината, трудно би могло да се гарантира на кмета, че служителят  ще защитава изцяло и винаги  неговия правен интерес, особено в сфера, където юрисконсултите нямат специфична подготовка- наказателното право. Естествено, по – голямата част от юристите в общините са сериозно обучени и имат съответния опит, но тази гилдия се характеризира с голямо текучество на кадрите  и не се знае на какъв именно специалист би могъл да попадне съответния кмет на община.

От друга страна, адвокати, специалисти по наказателно право, както и с опит в сферата на провеждане на обществени поръчки, имат поглед за това какво се случва в съдебната зала в дела, в които участват като защитници, както и при какви хипотези прокуратурата повдига и поддържа обвинение.

По- голямата част от обвиненията срещу кметове са по дела, свързани с провеждането на обществени поръчки,  за престъпления по служба и някои по- редки хипотези на престъпления от разнопосочен характер, по които деецът следва да е длъжностно лице, какъвто е безспорно кметът .

С  един договор за правна помощ, каквато  е практиката  на разумния кмет, от една страна, външен за общината юрист би могъл да подпомогне  кмета при осъществяване на неговите правомощия, а от друга, в конкретната хипотеза, новоизбраният кмет, вместо да назначава неподготвени, но „свои“ държавни служители в съответната община, особено ако не разполага с такива от своята листа на общинските съветници, би могъл на първо време да се предпази от фатални грешки чрез доверената фигура на адвоката. Шофьорът, секретарят на общината и един професионален юрист- адвокат, могат да спестят на един разумен кмет през периода от 4г. неприятности и неволи.