Международна правна кантора

 

 

Начинът на живот на съвременните хора ги кара често да търсят работа в чужбина, да сключват бракове с чуждестранни на отечеството им граждани, да осиновяват деца от трета държава, да придобиват наследство от различни на тяхната държава. 

Понякога, поради липса на навременна правна помощ, гражданите се лишават от свои имущества, стават жертва на противоправни деяния, не могат да получат реални квоти от свои сънаследствени имоти. Практиката показва, че понякога някой от съпрузите дори получава издръжка, която не му се следва, само защото не се е защитил навреме в съответния процес.

Така например в Руската федерация неприемането на наследство в определен срок би могла да лиши безвъзвратно наследодателя от наследствено имущество, в САЩ ролята на юрист , тясно профилиран по наследствено право,  е от изключително значение, а в България някои категории чужденци са длъжни да прехвърлят свои имущества в определен от закона срок.

Подобни казуси с международен елемент са често срещани и това налага експертиза от разнообразни екипи от правни експерти не само от различни държави, но и от различни правни отрасли, да се проучи законодателство и съдебна практика по начин , който да даде отговор на сложни въпроси, на които едностранно не може да се даде отговор.

Ето защо, като наблюдаваме подобни проблеми от правен характер, преценихме, че се налага да се обединят усилия на разностранни специалисти.

Адвокат Василий Колганов, специализирал в САЩ, е адвокат с многогодишен опит в България, но се занимава също така като американски юрист и с въпроси от сферата на емиграционното право, наследственото и вещното право в някои  щати, като живее постоянно в Лас Вегас и пътува често до София и Варна, за да консултира  свои клиенти по  разностранни правни въпроси.

Адвокат Гроздан Грозев е с многогодишен стаж като прокурор и адвокат, като е работил на ръководни длъжности в Министерството на финансите, управляващ съдружник в адвокатски съдружия  и специализирал  руско право, като е член на международна правна асоциация с център гр. Москва. Участвал е в сътрудничество с колеги по проект на Европейската комисия, а също така и в контрол и ръководство на десетки обществени поръчки. Ефективно е била защитавана позицията на оправдани подсъдими по разностранни дела, включително и с международен елемент.

Международната адвокатска кантора работи при неминуемото използване на дистанционен метод на работа, тъй като адвокатите се намират понякога на различни континенти, което изисква използване Viber или WhatsApp . Всеки от адвокатите има изградена мрежа от контакти с различни колеги, практикуващи в различни държави. Адвокатите притежават собствени адвокатски офиси в гр. София и гр. Варна.

 

Какво се прави при повдигане на обвинение в полицията?

 

+359 888 520 528 WhatsApp Viber

Grozev Law Office

 

Често клиенти ме питат какво да правят, след като им повдигнат обвинение в съответното РПУ. Понякога, въпросът е защо те не са се обърнали предварително към адвокат, след като са призовани за връчването на постановлението за привличане в качеството на обвиняем и вземане на мярката за неотклонение.

При всички случаи изборът на това дали следва да се явят с или без адвокат на досъдебното производство зависи от самия обвиняем, но понякога е задължително в условията, предвидени в НПК, за което им се указва още в призовката. Но дори когато не е задължително, ако лицето няма правно образование, би следвало поне да се консултира с адвокат по наказателни дела, тъй като последиците от игнорирането на това могат да бъдат за цял живот.

Обикновено, при повдигане на обвинение няма възможност да се прочетат материалите по делото, но пък има възможност да се получи на ръка въпросното постановление за привличане в качество на обвиняем, което съдържа точната правна квалификация на деянието, за което се придобива процесуалното качество „обвиняем“. Добре е, ако се яви лицето без адвокат, незабавно да откаже да даде каквито и да е било обяснения, а да отложи това докато запознае адвоката си с документа.

Изключително важно е в разговора си с адвоката, обвиняемият да му разкаже фактическо положение и да сподели дали това, в което е обвинен съответства на действителността.

Следва да се прецени и кога да се иска събиране на нови доказателства и какви конкретно, но това може да бъде извършено в етапа на запознаване с наличните доказателства, а по изключение , и по рано, по преценка на адвоката.

Тактиката на поведение, избрана от адвоката, може да спести на обвиняемия много нерви и усилия. Безсмислено е при дела, по които има валидно събрани доказателства, да сe води ожесточена битка в съдебната зала, независимо от реторичните умения на защитника, тъй като на финала подсъдимият ще заплати това поне с една трета по- тежко наказание.

.От друга страна, при липса на доказателства или неизвършено от лицето деяние, е безсмислено да се сключва споразумение за решаване на делото, тъй като оправдателната присъда, макар и изстрадана след години наред явявания по съдебните зали, ще донесе удовлетворение на несправедливо обвинения и материална компенсация за причинените му вреди от това по съответния ред.

 Съдебната практика е категорична, че заплатените разходи, ако не са прекомерни и са съобразени с нормативната уредба и конкретния случай, ще бъдат овъзмездени впоследствие.