Новоизбраните кметове

След избора на нов главен прокурор следва кметовете да имат предвид, че ще бъдат обект на сериозен процесуален и естествено законосъобразен  мониторинг. Делото срещу Иванчева и нейната заместничка,например,  които получиха на първа инстанция в Специализирания съд тежки наказания, показа, че прокуратурата е безкомпромисна към деяния, извършени от страна  на кметовете, както и това е разбирането, от което изхождат и   съдиите.  За да не се стига до лична наказателна отговорност на кмета, следва същият да има личен адвокат, каквато правна възможност съществува. Понякога след еуфорията на избора, съответният кмет се предоверява на уж близки свои съратници, които обаче могат да го подведат.

Ако се търси от новия кмет помощ от  юрисконсулт, който е на заплата в общината, трудно би могло да се гарантира на кмета, че служителят  ще защитава изцяло и винаги  неговия правен интерес, особено в сфера, където юрисконсултите нямат специфична подготовка- наказателното право. Естествено, по – голямата част от юристите в общините са сериозно обучени и имат съответния опит, но тази гилдия се характеризира с голямо текучество на кадрите  и не се знае на какъв именно специалист би могъл да попадне съответния кмет на община.

От друга страна, адвокати, специалисти по наказателно право, както и с опит в сферата на провеждане на обществени поръчки, имат поглед за това какво се случва в съдебната зала в дела, в които участват като защитници, както и при какви хипотези прокуратурата повдига и поддържа обвинение.

По- голямата част от обвиненията срещу кметове са по дела, свързани с провеждането на обществени поръчки,  за престъпления по служба и някои по- редки хипотези на престъпления от разнопосочен характер, по които деецът следва да е длъжностно лице, какъвто е безспорно кметът .

С  един договор за правна помощ, каквато  е практиката  на разумния кмет, от една страна, външен за общината юрист би могъл да подпомогне  кмета при осъществяване на неговите правомощия, а от друга, в конкретната хипотеза, новоизбраният кмет, вместо да назначава неподготвени, но „свои“ държавни служители в съответната община, особено ако не разполага с такива от своята листа на общинските съветници, би могъл на първо време да се предпази от фатални грешки чрез доверената фигура на адвоката. Шофьорът, секретарят на общината и един професионален юрист- адвокат, могат да спестят на един разумен кмет през периода от 4г. неприятности и неволи.

Чужденец пенсионер в Република България

В законодателството на Република България е предвидена правната възможност по облекчен ред пенсионери – чужденци да получават Виза Д и след това дългосрочно пребиваване за 1 г., което може да се подновява при предоставяне на съответните документи. Следва да се разкрие банкова сметка в банка у нас, да се внесе сума, доказваща възможност на пенсионера да се издържа за периода на пребиваването, да се сключи договор за наем на недвижим имот или да се закупи такъв, както и да се установи пред българските власти  статуса на пенсионер в чуждата държава, както и съдимостта на лицето. Двете процедури се развиват последователно пред българско консулство и съответна дирекция „Миграция“ на поделение на МВР, като кантората предлага съдействие при съставяне  на документите и оказване на съдействие на лицата, които желаят да се възползват от законовите процедури.