Международна правна кантора

 

 

Начинът на живот на съвременните хора ги кара често да търсят работа в чужбина, да сключват бракове с чуждестранни на отечеството им граждани, да осиновяват деца от трета държава, да придобиват наследство от различни на тяхната държава. 

Понякога, поради липса на навременна правна помощ, гражданите се лишават от свои имущества, стават жертва на противоправни деяния, не могат да получат реални квоти от свои сънаследствени имоти. Практиката показва, че понякога някой от съпрузите дори получава издръжка, която не му се следва, само защото не се е защитил навреме в съответния процес.

Така например в Руската федерация неприемането на наследство в определен срок би могла да лиши безвъзвратно наследодателя от наследствено имущество, в САЩ ролята на юрист , тясно профилиран по наследствено право,  е от изключително значение, а в България някои категории чужденци са длъжни да прехвърлят свои имущества в определен от закона срок.

Подобни казуси с международен елемент са често срещани и това налага експертиза от разнообразни екипи от правни експерти не само от различни държави, но и от различни правни отрасли, да се проучи законодателство и съдебна практика по начин , който да даде отговор на сложни въпроси, на които едностранно не може да се даде отговор.

Ето защо, като наблюдаваме подобни проблеми от правен характер, преценихме, че се налага да се обединят усилия на разностранни специалисти.

Адвокат Георги Йорданов, обявен за магистрат на годината, е бил във всички видове звена на съдебната система- съдия, прокурор и следовател, като е завършил и магистратура по Право на Европейския съюз и запознат както с гражданското и наказателното право в Република България, също така и с практиката на съдилищата на Европейския съюз.

Адвокат Василий Колганов, специализирал в САЩ, е адвокат с многогодишен опит в България, но се занимава също така като американски юрист и с въпроси от сферата на емиграционното право, наследственото и вещното право в някои  щати, като живее постоянно в Лас Вегас и пътува често до София и Варна, за да консултира  свои клиенти по  разностранни правни въпроси.

Адвокат Гроздан Грозев е с многогодишен стаж като прокурор и адвокат, като е работил на ръководни длъжности в Министерството на финансите, управляващ съдружник в адвокатски съдружия  и специализирал  руско право, като е член на международна правна асоциация с център гр. Москва. Участвал е в сътрудничество с колеги по проект на Европейската комисия, а също така и в контрол и ръководство на десетки обществени поръчки. Ефективно е била защитавана позицията на оправдани подсъдими по разностранни дела, включително и с международен елемент.

Адвокат Пламен Кючуков пътува често до Република Турция, като опита му в дела, свързани с проблеми на наши изселници, е в сферата на вещното и наследственото право. Специалист е по търговско право, като е работил в банковата сфера и областта на несъстоятелността. Специализира основно в гражданското право.

Международната адвокатска кантора работи при неминуемото използване на дистанционен метод на работа, тъй като адвокатите се намират понякога на три различни континета, което изисква използване Viber или WhatsApp . Всеки от адвокатите има изградена мрежа от контакти с различни колеги, практикуващи в различни държави. Адвокатите притежават собствени адвокатски офиси в гр. София,  гр.Ямбол и гр. Варна, но с оглед създаване на удобства за клиенти,  наскоро се нае офис в центъра на гр. София, срещу сградата на Руското посолство.