Чужденец пенсионер в Република България

В законодателството на Република България е предвидена правната възможност по облекчен ред пенсионери – чужденци да получават Виза Д и след това дългосрочно пребиваване за 1 г., което може да се подновява при предоставяне на съответните документи. Следва да се разкрие банкова сметка в банка у нас, да се внесе сума, доказваща възможност на пенсионера да се издържа за периода на пребиваването, да се сключи договор за наем на недвижим имот или да се закупи такъв, както и да се установи пред българските власти  статуса на пенсионер в чуждата държава, както и съдимостта на лицето. Двете процедури се развиват последователно пред българско консулство и съответна дирекция „Миграция“ на поделение на МВР, като кантората предлага съдействие при съставяне  на документите и оказване на съдействие на лицата, които желаят да се възползват от законовите процедури.