Разрешение за работа за висококвалифицирани специалисти в Руската Федерация

 

ВКС- Висококвалифициран специалист- това е чуждестранен работник, който има съответни умения и квалификация. Като ВКС  може да бъде признат по руското право чуждестранен работник от всяка професия, както обикновен експерт, така и топ- мениджър.

 Работодателят е в правото да оформи за такъв специалист разрешение за работа за срок от три години в опростена процедура, както и да има възможност за нееднократно продължение за нов срок.

Условие да се получи статус на ВКС се явява размерът на заплатата- не по- малко то 167 000 рубли на месец. За някои категории чуждестранни работници  тип ВКС размерът на заплатата може да бъде и по- нисък.

Освен разрешение за работа , ВКС е длъжен да има и работна виза, която се оформя на основание покана за работна виза.

Преимущества на статута ВКС

 • Не се изисква да се използва т. нар. квота за привличане на работна ръка
 • Не се изисква становище на Службата по заетостта на съответния субект на Руската федерация, за привличане на работна ръка от чужбина- това спестява време
 • Не се изисква и разрешени е за привличане на работна ръка от чужбина – също спестява време
 • Съкращава се срокът за получаване на разрешение за работа от 3 месеца на две седмици
 • Срокът на  действие на разрешението за работа  и работната виза са до 3 години (вместо 1 година).
 • Задължителният емиграционен отчет за ВКС е увеличен на 90 дни , а не 7 дни от момента на влизане в страната
 • Не е нужно да се държи изпит за владение  на руски език, история на Русия и законодателство на Руската Федерация.
 • Доходи от трудова дейност на ВКС се облаган с 13 % ДОД
 • Съпровождащите чужденеца членове на неговото семейство- съпруг, деца, родители, могат да бъдат заедно с ВКС в РФ за целия период на неговото пребиваване- да работят, учат.
 • ВКС може да получи право на постоянно пребиваване при най- добри условия и възможно най- кратък срок.

  Към недостатъците на ВКС може да се отнесат-

  • Голям размер на заплатата (минимум 167 000 рубли на месец ).
  • Необходимост от  тримесечно уведомяване за изплатена заплата (в случай на неуведомление работодателят може да бъде глобен до 1 000 000 рубли).