COVID-19 Как да се подаде документ до съда или прокуратурата

При обявена карантина във връзка с извънредното положение, не е препоръчително адвокат и клиент да имат пряк контакт, тъй като някой от тях при близък и продължителен контакт може да предаде на другия вирусна инфекция.

Във връзка с това, по телефона може да се уточни от какъв характер е поставения въпрос, да се изготви от адвоката пълномощно и договор, които да се подпишат от клиента след разпечатването му, да се изпратят по поща и да се стартира съответното производство.

Защо не трябва да отлага подаване на искова молба или жалба до прокуратурата?

Не се знае до кога достъпът до съдебните сгради ще бъде забранен, но ако не се подаде незабавно документът, а се изчака неопределено време, е възможно да настъпят допълнително неблагоприятни последици.

Например- касае се за престъпление, по което следва да се подаде жалба, ведно с документи, като има притеснение, че виновното лице може да се укрие или избяга от наказателна отговорност, да се сезира съда с искане за обезпечителна мярка, без която няма да има никакъв смисъл впоследствие да се подава искова молба, да се потърси незабавно съдействие от полицията или от държавен орган.

Възможно е и да се налага например да се подадат документи до застраховател, за заплащане на предвидено обезщетение, но е починало съответно лице и неговите наследници трябва да сезират съответното юридическо лице.

Подобни действия не търпят отлагане и по друга причина. Ако не се сезира съответния орган, е възможно след приключване на извънредното положение да се получат множество документи, които да затруднят работата на адресатите. Винаги е по – добре да се изпратят по пощата документи, тъй като така те няма да се изгубят, а ще се защити навреме , доколкото е възможно, интересът на засегнатото лице.