Правна помощ в Поморие, Несебър и Бургас

 

От 01.10.2020 г. кантората предлага процесуално представителство по наказателни дела на територията на Районен съд- Несебър, Районен съд- Поморие, както и съдилищата в гр. Бургас.

За срещи на място – предварително записване по телефона.