Консултация по пощата

                       

                                       +359 888 520 528 Viber      WhatsApp

 

 

                  Новите технологии дават възможност и без адвокатът да присъства на съдебното дело, да получи от клиента сканиран вариант на материалите по него. С разрешение на съдията –докладчик може да се копират материалите, да са сканират и изпратят по електронен път, респ. копираните материали да бъдат получени от адвоката и по пощата на хартиен носител. Когато в молбата за това се  посочи, че защитникът или процесуалният представител се намира  в друг град и това е единственият начин да се запознае на време  с делото, съдията няма правно основание да откаже  уважаването на една такава молба.

                    Понякога информацията, която се съдържа на някое от листата, е от ключово значение за защита на интереса на представляваното лице, затова преценката за това кои именно материали да се ползват, е от компетенциите единствено на АДВОКАТА. Кантората използва този начин на работа и като вариант за последвало изготвяне на въззивна или касационна жалба. Така се спестяват време, пътни и командировъчни разходи.

                 Когато делото е насрочено във върховните съдилища и се намира в адвокатската стая, за подобна дистанционна консултация е необходимо само пълномощно.