Правна помощ 24/7

Кантората предлага непрекъсната правна помощ по наказателни производства в столицата.

След позвъняване на посочения телефон и заплащане на съответната такса в офиса, адвокат с многогодишен опит ще се отзове незабавно в съответното полицейско управление, за да окаже навременна помощ на задържаното лице.

Практиката показва, че именно първите часове след задържането се оказват решаващи за изхода на делото. Съобразно действащата нормативна уредба, задържаното лице има право на адвокат най- късно два часа след ареста.