Тежки последици от присъда по чл. 343б от Наказателния кодекс

 

 

 

+359 888 520 528 WhatsApp Viber

Grozev Law Office

       След измененията в Наказателния кодекс от   миналата година /ДВ, бр. 74 от 2015г./ за престъплението по чл. 343б се предвиди специален минимум. Предвиденото наказание е  лишаване от свобода от една до три години и глоба от двеста до хиляда лева. Съобразно тълкувателната практика на ВКС за това престъпление не може да се приложи освобождаване от наказателна отговорност по раздела от глава осма от Общата част на НК. 

             Така по отношение  на това сравнително леко наказуемо престъпление задължително признатите от съда за виновни в извършване на деянието  следва да получат наказание лишаване от свобода. Това  мотивира част от водачите, употребили алкохол и управлявали в пияно състояние, които не желаят да получат наказание лишаване от свобода, просто да откажат да направят  тест на дрегера и да предоставят кръвна проба, което макар че би ги лишило за един дълъг период време от право да управляват моторно превозно средство и да платят глобата по ЗДвП, им позволява да запазят чисто свидетелството си за съдимост.

                За упражняването на някои професии, българското законодателство изисква съответните лица да не са осъждани на наказание лишаване от свобода, което е и причина за такова поведение на водачите на МПС, които не желаят да бъдат осъдени по чл. 343б от НК. Практиката познава   множество други опити за заобикаляне на присъдата. Някои от лекарите са атакувани от пияните водачи  с настойчиви искания да сменят или загубят иззетата кръвна проба, а също така и да твърдят , че са алергични към метал- в много от болничните заведения вече няма вариант да се вземе кръвна проба след убождане с неметално острие.

          При всички случаи,спасителното  решение за водачи, употребили алкохол, е просто да не управляват МПС в пияно състояние. В спешни случаи едно такси би им струвало със сигурност по- малко от последиците, до които води едно осъждане.