За нас

 

Гроздан Грозев е завършил СУ „Св. Кл. Охридски”, специалност „Право” на Юридическия факултет през 1999г. След кратка практика като адвокат към  Софийската адвокатска колегия, от   2001г., в продължение на осем години е прокурор-  в гр. Ямбол – в периода 2001г.- 2005г., както и в гр. София- в периода 2005г.- 2009г. През периода   2009 г.- 2013 г. е адвокат, управляващ съдружник в адвокатско съдружие.През 2013-2014г. заема различни управленски позиции в Министерството на финансите. От  септември  2014 г. е адвокат. Владее английски и руски езици, ползва френски език. 

 

 

 

Пламен Кючуков е завършил Бургаския свободен университет. Дългогодишен юрист, адвокат. Владее английски и руски езици.

 

Приятели

 

Юридическа компания, базирана в гр. Москва

 


Румънски адвокат, базиран в гр. Букурещ

 

 

Латвийско правно дружество, базирано от 20г. в гр. Рига

 

 

Правна мрежа от колеги юристи, специализирани в митническото законодателство с ръководител адвокат Константин Курочкин от гр. Москва