Правна помощ в Поморие, Несебър и Бургас

 

От 01.10.2020 г. кантората предлага процесуално представителство по наказателни дела на територията на Районен съд- Несебър, Районен съд- Поморие, както и съдилищата в гр. Бургас.

За срещи на място – предварително записване по телефона.

Премахването на палатките на протестиращите

 

Конституцията на Република България /КРБ/ дава възможност  на гражданите да се събират мирно и без оръжие- чл. 43, ал. 1 от КРБ. Всеки има право да иска оставка на правителството в избрана от него форма. Това е политическо право на гражданите, уредена в КРБ. Възможно е това право да се отклони от разписания режим /например уведомителен режим за бъдещата проява/ в по начина, по който е извършено- например с блокади на кръстовища, поставяне на палатки, т.е. при проява на гражданско неподчинение. В законодателството е указано какво и как се прави в този случай от надлежните органи.

Само по себе си това гражданско неподчинение действително може да покрива признаци на извършени административни нарушения или наказуеми деяния по смисъла на Наказателния кодекс, в зависимост на отношенията, които се засягат. Когато обаче множеството граждани протестира по избран от тях мирен начин с конкретни призиви и действия, политически обосновани с искания за оставки на премиера и други лица, с призиви за промяна на незаконни практики и прочие, гражданите осъществяват форма на реализиране на свои конституционни политически права.

Отделен е въпросът това гражданско неподчинение дали и как следва да бъде санкционирано, кой е надлежният орган, който трябва да издаде нарочен акт , въз основа на който съответното поведение, ако не съответства на закона , да бъде преустановено и прочие.

В конкретния случай с премахване на палатките на протестиращите и унищожаване на подписката, която се съхранява в тях,  се попречи от страна на органите на реда да бъдат осъществени политическо права на събралите се и протестиращи граждани. Валери Симеонов заяви, че това е станало по решение на „коалицията“. Единственият, и то при твърде спорни и специфични законови хипотези,  оправомощен на територията на гр. София да издаде нарочен конкретен акт, след който евентуално МВР да предприеме действия по премахване на палатките, е г-жа Фандъкова, по предвидвидения и известен й законов ред. Естествено, дори тази нарочна заповед на кмета на София следва да съдържа основания за това. Такива липсват, предвид мирното протестиране и засягане само на две кръстовища /третото се затвори от МВР/. Дори да беше издала такава заповед, тя би била със спорни моменти в нея, които подлежат на съдебен контрол. Тъй като от години Фандъкова се е сблъсквала с подобни проблеми, съветвана от своите добри юристи, същата  е наясно с неправомерността на един подобен акт, който би издала, затова тя се е ограничила  в това да изпрати служители на общинската полиция да „преговорят“ с протестиращите, защото доста години изпълнява длъжността на градоначалник и се пази от това демонстративно да извърши състав на престъпление, което е предвидено в Наказателния кодекс.

Ако длъжностно лице, различно от Фандъкова, е издало съответно устно или писмено разпореждане за премахване на палатките и изземване на подписата и вещите на протестиращите, то би могло да се разсъждава дали то не осъществява деяние по смисъла на чл. 169в НК, който предвижда наказание лишаване от свобода до 5г.

Това е квалифициран състав на престъпление по чл. 169б НК, който предвижда наказателна отговорност за тези, които пречат на лицата да осъществяват своите  конституционни политически права чрез незаконен начин, като в случая доколкото липсва разпореждане на надлежния орган- госпожа Фандъкова.

Ако правителството е дало устно разпореждане против мирно  протестиращите, които искат неговата оставка, в нарушение на установения конституционен ред, следва да се самосезира прокуратурата и да установи дали от субективна и обективна страна е осъществен състав на престъплението. Всеки от полицаите, участвал в събиране на палатките, натоварването им на товарния автомобил, унищожаване на подписката, отнемане на предмети за протеста- знамена, плакати, столове, пейки и прочие,  е наясно, че исканията и действията на протестиращите са политически, като не е целта им да се нарушава ЗДвП /протестира се само на определени и обозначени за това места/, а се преследват от протестиращите други цели- сваляне на правителството, от което протестиращите явно са недоволни.

По кадрите, разпространени от СДВР се вижда, че не се извърши никакъв опис на това какво се събира от площада, като всеки, чиято вещ е отнета от полицаите , има правото да си я поиска, а доколкото вещите са частна собственост, може да предяви и съответните искове.

Напоследък, в медиите се твърди, че Каракачанов бил заплашил, че ще употреби армията, за да разкара протестиращите. Ако се установи, че това е така, той  при установен умисъл за това, вероятно също е осъществил състав на престъпление по чл. 169в във вр.  с чл. 169б НК , тъй като длъжностно лице- военен министър , пречи на лицата да осъществяват конституционните си политически права, като ги заплашва с армията, тоест по незаконен начин.

Всяко длъжностно лице- полицай от състава на МВР, което непровокирано от протестиращите, употреби спрямо тях насилие, заплашване или друг незаконен начин, сам по себе си осъществява състава на визираното престъпление. При превишаване на пределите на необходимото съдействие по опазване на обществения ред полицаите рискуват тяхното очевидно неправомерно поведение да покрие признаците на този текст от НК и да получат съответното наказание.

В този ред на мисли, в обществен и държавен интерес е да престанат всякакви опити да бъдат „респектирани“ мирно протестиращите. В противен случай управляващите  рискуват много бързо да попаднат  в ролята на обвиняеми по цитирания член от Наказателния кодекс.

Практиката на съдилищата у нас позволява по сгради на правителството и НС например да се хвърлят домати /делото на Босия/, яйца и други неопасни предмети, тъй като гражданското общество намира съответни видими форми на протест, както и да се демонстрира с гладни стачки, блокиране на кръстовища, палаткови лагери и прочие. Подобна е и практиката на ЕСЗПЧ. Преченето на осъществяването  на тези мирни действия, които са израз на конституционни политически права, покрива състав на престъпление, визирано в Особената част на Наказателния кодекс, поради което е редно по казуса да се произнесе прокуратурата.

 

 

更多文章...