Гроздан Грозев е завършил СУ „Св. Кл. Охридски”, специалност „Право” на Юридическия факултет през 1999г., както и магистратура по Гражданско право в гр. Москва през 2019г. , в МФПУ „Синергия“. След кратка практика като адвокат към Софийската адвокатска колегия, от 2001г., в продължение на осем години е прокурор- в гр. Ямбол – в периода 2001г.- 2005г., както и в гр. София- в периода 2005г.- 2009г. През периода 2009 г.- 2013 г. е адвокат, управляващ съдружник в адвокатско съдружие.През 2013-2014г. заема различни управленски позиции в Министерството на финансите. От септември 2014 г. е адвокат. Владее английски и руски езици, ползва френски език. Добре оценяван като магистрат по реда на ЗСВ и държавен служител по реда на ЗДС, без дисциплинарни наказания от Адвокатска колегия – София и Адвокатска колегия- Ямбол.

Адвокат Грозев е регистриран на 19 юни 2019 г. под № 196 от Министерството на правосъдието, в регистъра на адвокатите на чуждестранните държави, осъществяващи адвокатска дейност на територията на Руската Федерация.