Измама с недвижим имот

Чуждестранни граждани често се обръщат със запитвания, след като са заплатили сума за закупуване на недвижим имот, за който не са се сдобили с нотариален акт, а междувременно собственикът му го е продал на трето лице, независимо, че е подписал предварителен договор. Междувременно собственикът, обикновено юридическо лице, е обявено в несъстоятелност и на практика няма реална защита за измаменото лице.Подобни […]

Ефективната защита по наказателни дела

Често ме питат клиенти по наказателни дела- какво да направим, за да спечелим делото? Понякога, отговорът на този въпрос, за съжаление, е простичък- нямаме полезен ход, освен да направим споразумение за решаване на делото още в досъдебното производство, респ. в съдебната фаза. Естествено, практиката показва многобройни изключения, когато при уж доказани обвинения  се постига оправдателна присъда, и обратно- при липса […]

Бързи и справедливи делби на имущества, придобити по наследство и при развод

Практиката показва, че при нежелание на съделителите при делба на общи имоти се стига до продължителни, скъпоструващи съдебни процедури, а за съжаление, някои от лицата, имащи съответни квоти от имуществата, не доживяват до финала на разпределението. Така се стига до хипотеза, в която претенцията на собственика накърнява не само неговите права- безвъзвратно изгубени, но и забавя реализацията на правата на […]

Безумни изменения в НПК, които ще натоварят българския данъкоплатец

На 13.12. 2018г. в Народното събрание се приеха изменения на Наказателно- процесуалния кодекс /НПК/, но с текстове , касаещи изменение на Наказателния кодекс /НК/, в които се погазиха основни принципи на Конституцията на Република България /КРБ/.  С § 7, т.5, б. „в“ и т.19 от ЗИНК се приеха текстове, които принудиха дори главният прокурор в медиите да направи изявление и […]