Безумни изменения в НПК, които ще натоварят българския данъкоплатец

На 13.12. 2018г. в Народното събрание се приеха изменения на Наказателно- процесуалния кодекс /НПК/, но с текстове , касаещи изменение на Наказателния кодекс /НК/, в които се погазиха основни принципи на Конституцията на Република България /КРБ/.  С § 7, т.5, б. „в“ и т.19 от ЗИНК се приеха текстове, които принудиха дори главният прокурор в медиите да направи изявление и да коментира негативно неправомерното приемане на подобни текстове. Уведомяването за задържане на определено лице, може да бъде отложено за 48 часа, „когато е налице неотложна необходимост да се предотврати настъпването на тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице или когато е наложително предприемане на действия от разследващите органи, чието възпрепятстване би затруднило сериозно наказателното производство“. По аналогични мотиви – и по отношение на непълнолетен задържан, се дава възможност на разследващите органи да не уведомяват до 24 часа. По този начин се промениха текстове на чл. 63 и чл. 386 от НПК.

При подобни текстове, ако Народното събрание не се съобрази с наложеното вето от страна на Президента, ще се наруши разпоредбата на  от чл. 31, ал. 4 от КРБ, която не допуска ограничаване на права на обвиняемия, в повече от необходимото за осъществяване на правосъдието, както и разпоредбата на чл. чл. 47, ал. 1 от КРБ относно правата на децата и предвидената грижа за тях от родителите им, които няма как да бъдат дори уведомени в разумен срок от задържането.

Най- вероятно при обжалване на законността на подобни задържания защитниците ще се позоват на трайна европейска практика, цитирана по конкретни дела и в президентското вето, както и в основни директиви на Европейския съюз, чиито положения не допускат подобни ограничения.

В случай че се приеме подобно законодателно решение, данъкоплатецът ще бъде принуден отново да заплаща законодателното безумие, като вярваме, че няма да се стигне до прегласуване на спорните текстове.

Tags: