Бързи и справедливи делби на имущества, придобити по наследство и при развод

Практиката показва, че при нежелание на съделителите при делба на общи имоти се стига до продължителни, скъпоструващи съдебни процедури, а за съжаление, някои от лицата, имащи съответни квоти от имуществата, не доживяват до финала на разпределението. Така се стига до хипотеза, в която претенцията на собственика накърнява не само неговите права- безвъзвратно изгубени, но и забавя реализацията на правата на преживелите, които  се товарят с разноските и очакванията си пред времето.

Разумният начин, за  да бъдат избегнати подобни опасности, е да се постигне справедлива, бърза и окончателна делба.

Българското право познава доброволната делба, която решава тези въпроси, но до нея се стига понякога много мъчително, което лесно би могло да бъде облекчено  с независима помощ на експерт- оценител и адвокат. Би могло да се използва, заедно с това  и съответен софтуерен продукт, както например този http://www.lawmatic.com/bg/programs/podyalba-na-semejnoto-imushchestvo.

Проблемът се появява на първо място в две насоки- в желанията на съделителите за конкретни имоти, собствента им оценка за стойността им  и реалната пазарна оценка на всеки имот.

Би могло всяка от страните по една делба да  оцени имотите по начин, който намери за добър и пазарен, да заяви претенциите си, да се получи съгласие   от останалите   и изравняване на дяловете с пари- ако се наложи. Това е хипотеза, която обаче рядко удовлетворява в еднаква степен всеки един и именно за това би могла да се съдейства с услуга, която да гарантира бързи и справедливи делби на имущества, придобити по наследство и такива, поделяеми при развод.

Основно споровете са относно кой какво да придобие, каква е неговата оценка, както и ако не се стигне до това, кой да извърши продажбата на неподеляемото имущество, без да се стигне до накърняване на интересите на  съделителите.

Затова би могло да се направи следното.

Оценител на имущество определя по еднаква експертна методика стойността на всяко имущество, без да знае кой какво претендира, за да се гарантира така неговата безпристрастност. На база на неговата оценка се дава възможност на съделителите да получат съответни имущества, разпределени от тях доброволно. Онези от тях , които не желаят да получат имущества, а желаят да получат пари, продават по реалната пазарна оценка останалото имущество- било на останалите съделители, било на свободния пазар.

При подобна процедура  за бързи и справедливи делби на имущества, придобити по наследство и при развод са доволни на първо място клиентите, които бързо достигат до резултат, адвокатът, който получава справедлив хонорар за консултацията и подготвените документи, а и вещото лице, което ще изготви оценката за имуществото.

В интерес на обществото е, да се разтовари съдебната система от най- дълго протичащите във времето  дела- делбените производства, както и да бъдат освободени бившите съпрузи от дълги яростни съдебни битки за подялба на имущества.

В тази връзка целият процес от подялбата, до продажбата на имуществото, се организира от кантората при възлагане от клиенти с организация на описаното по –горе.

Подобно становище би било вероятно оспорено от някои представители на гилдията, които желаят  дълги години да водят дела, като старата приказка за адвоката, изучил детето си с едно – единствено дело. Подобни упреци могат да бъдат опровергани със задължителното прилагане на Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения при изготвянето на договора за подялбата, съобразен със сложността на конкретния казус. Със сигурност, натоварването на адвоката, разрешил сложния имотен казус на множество съделители, следва да бъде справедливо заплатено. Защото в противен случай част от неговите клиенти, могат и да не дочакат финала на една процедура. Което с не по- малка сила, естествено, важи и за адвоката. В тази връзка, колеги от практиката споделят, че се удоволствие биха предпочели това правно решение, вместо да отпочнат дългите процедури по ГПК.