Измама с недвижим имот

Чуждестранни граждани често се обръщат със запитвания, след като са заплатили сума за закупуване на недвижим имот, за който не са се сдобили с нотариален акт, а междувременно собственикът му го е продал на трето лице, независимо, че е подписал предварителен договор. Междувременно собственикът, обикновено юридическо лице, е обявено в несъстоятелност и на практика няма реална защита за измаменото лице.
Подобни казуси, за съжаление не са редки, поради което следва чужденците, а и българските граждани, да са особено внимателни.
Какво може да се направи предварително, за да не се стига до описаната ситуация?
Обикновено, купувачът има в банкова сметка цялата сума, необходима за сделката, като желае да закупи и обзаведен имот, който да не се нуждае от ремонт. В този случай е хубаво изцяло продажната цена да се внесе предварително по сметка на нотариуса. Не е нужно да се изготвя предварителен договор със заплащане на десет процента към него, каквато е честата практика, защото в този случай купувачът не си гарантира, че няма да бъде измамен например със стойност, равняваща се на тези проценти. При един скъпоструващ имот, дори и такава част от стойността е огромна сума. Когато нотариусът извърши проверка на необходимите документи и представи впоследствие за подписания от него и страните нотариален акт, последният се вписва в Агенцията по вписвания и се връщат екземпляри на нотариуса, който едва тогава може да нареди сумата от специалната си сметка към тази, посочена от продавача. При подобен начин се избягват много усложнения, като например да се заплати цена за имот, който е бил продаден междувременно и започване на скъпоструващи съдебни процеси с неизвестен финал.
Естествено, и нотариални актове, вписани в Имотния регистър на Агенцията по вписвания, могат да бъдат обезсилени, но по- голямата част от измамите с недвижими имоти се случват именно тогава, когато някое от лицата по сделката е подвело останалите преди нотариалното производство.