Преюдициални запитвания по наказателни дела

Преюдициални запитвания по наказателни дела Основаната задача на преюдициалното запитване е да осигури еднакво тълкуване и прилагане на европейското право в границите на Европейския съюз. Преюдициални запитвания /буквално – „преди съдебния процес“/, представляват въпроси на съдебните органи на държавите, членуващи в Европейския съюз /ЕС/, които в процеса на разглеждане на едно конкретно дело, се сблъскват с обективни трудности, свързани с […]