Да обжалвам ли, или да не обжалвам електронния фиш?

Често лицата- физически лица, управлявали личните си автомобили , или транспортни фирми, които в определения от закона срок са наказани с глоба или трябва да заплатят компенсаторна такса, за да не им бъде определено по- тежко наказание, се допитват до това дали трябва да обжалват, или не трябва да обжалват издадения електронен фиш.Те твърдят, че например са управлявали съответния автомобил […]