Безобразия на границите

Превозвачески фирми се оплакват, че масово митнически инспектори без съответна компетентност за това и без законово основание им налагат имуществени санкции при неизвършени от водачите нарушения. Същите излизат по данни от националната тол система, но по нея митническите служители не могат да установят на конкретното място кой е управлявал съответното превозно средство. Ако водачът не заплати немалка сума, няма как […]

Как някои семейства бързо осиновяват деца в България?

Наскоро мой клиент разкри как понякога в страната се извършва зад гърба на социалните служби бързо осиновяване на дете от семейство, което по една или друга причина не може да си роди свое. Издирва се самотна майка, която е обявила, че не може да се занимава с отглеждане на невръстната си рожба и е готова да я предостави на семейство […]

Как да продам или закупя имот в Република България, когато се намирам в чужбина?

Преди време латвийски гражданин се обърна с молба да се продаде наследствен недвижим имот в гр. София, като за целта се наложи да се намери купувач и да се изгони лице, което се беше настанило в имота. Кантората извърши проверка и се установи, че „наемателят“ от години заплаща наем , но на лице, което не е оторизирано от наследниците на […]

Да обжалвам ли, или да не обжалвам електронния фиш?

Често лицата- физически лица, управлявали личните си автомобили , или транспортни фирми, които в определения от закона срок са наказани с глоба или трябва да заплатят компенсаторна такса, за да не им бъде определено по- тежко наказание, се допитват до това дали трябва да обжалват, или не трябва да обжалват издадения електронен фиш.Те твърдят, че например са управлявали съответния автомобил […]

Преюдициални запитвания по наказателни дела

Преюдициални запитвания по наказателни дела Основаната задача на преюдициалното запитване е да осигури еднакво тълкуване и прилагане на европейското право в границите на Европейския съюз. Преюдициални запитвания /буквално – „преди съдебния процес“/, представляват въпроси на съдебните органи на държавите, членуващи в Европейския съюз /ЕС/, които в процеса на разглеждане на едно конкретно дело, се сблъскват с обективни трудности, свързани с […]

Измама с недвижим имот

Чуждестранни граждани често се обръщат със запитвания, след като са заплатили сума за закупуване на недвижим имот, за който не са се сдобили с нотариален акт, а междувременно собственикът му го е продал на трето лице, независимо, че е подписал предварителен договор. Междувременно собственикът, обикновено юридическо лице, е обявено в несъстоятелност и на практика няма реална защита за измаменото лице.Подобни […]

Ефективната защита по наказателни дела

Често ме питат клиенти по наказателни дела- какво да направим, за да спечелим делото? Понякога, отговорът на този въпрос, за съжаление, е простичък- нямаме полезен ход, освен да направим споразумение за решаване на делото още в досъдебното производство, респ. в съдебната фаза. Естествено, практиката показва многобройни изключения, когато при уж доказани обвинения  се постига оправдателна присъда, и обратно- при липса […]

Бързи и справедливи делби на имущества, придобити по наследство и при развод

Практиката показва, че при нежелание на съделителите при делба на общи имоти се стига до продължителни, скъпоструващи съдебни процедури, а за съжаление, някои от лицата, имащи съответни квоти от имуществата, не доживяват до финала на разпределението. Така се стига до хипотеза, в която претенцията на собственика накърнява не само неговите права- безвъзвратно изгубени, но и забавя реализацията на правата на […]

Безумни изменения в НПК, които ще натоварят българския данъкоплатец

На 13.12. 2018г. в Народното събрание се приеха изменения на Наказателно- процесуалния кодекс /НПК/, но с текстове , касаещи изменение на Наказателния кодекс /НК/, в които се погазиха основни принципи на Конституцията на Република България /КРБ/.  С § 7, т.5, б. „в“ и т.19 от ЗИНК се приеха текстове, които принудиха дори главният прокурор в медиите да направи изявление и […]